Misiune si strategie


Reprezentăm societatea civilă și acționăm pentru a aduce transparență și responsabilitate în dezvoltarea infrastructurii de transport în România. Suntem o asociație de drept privat,
fără scop patrimonial, non-profit, non-guvernamentală și apolitică.


MISIUNEA NOASTRĂ

Misiunea Asociației Pro Infrastructură este de a susține și promova dezvoltarea infrastructurii ca factor cheie în obținerea prosperității și creșterii sustenabile a României.

Organizația este un vehicul de reprezentare a intereselor societății civile, scopul nostru având un caracter informativ și analitic.

●●●

PRINCIPII DIRECTOARE

Echidistanță

Păstrăm echidistanța între toți actorii implicați. Comunicăm obiectiv și menținem independența organizației, chiar în fața sponsorilor noștri. Autoritatea și credibilitatea noastră provin din încrederea oferită de societatea civilă. Cerem responsabilitate în special din partea autorităților.

Transparență

Oferim transparență în felul în care folosim fondurile organizației și în comunicarea cu toate părțile implicate. Este cel mai bun mod prin care demonstrăm echidistanța noastră. Nu vom accepta altceva decât transparență și respectarea tuturor legilor țării din partea tuturor actorilor din acest domeniu.

Promptitudine

Răspundem solicitărilor actorilor implicați cu promptitudine, exact așa cum cerem și noi de la ei. Luăm atitudine rapid și ne implicăm în acțiuni în cel mai scurt timp posibil. Așteptăm aceeași promptitudine mai ales din partea instituțiilor, agențiilor și companiilor statului.

Interes național

Ne angajăm să respectăm și să urmărim exclusiv interesul național în acțiunile noastre. Organizația reprezintă interesele societății civile în ansamblul ei. Cerem respectarea interesului național nu doar de către autorități, ci inclusiv de către constructori sau alte organizații private care își finanțează afacerile din fonduri publice naționale și/sau europene.

Sustenabilitate

Construim proiecte care să ofere o dezvoltare sustenabilă organizației și implementăm strategii și tehnici de disciplină financiară. Cerem această atitudine în mod permanent de la toți actorii implicați pentru a asigura sustenabilitatea proiectelor de infrastructură (în special prioritizarea investițiilor majore, gândire și acțiune strategică și protecția mediului).

Siguranță

Urmărim ca toate acțiunile noastre să respecte standardele de siguranță (în special în monitorizarea șantierelor). Promovăm permanent șofatul responsabil și ne străduim să educăm publicul (de orice vârstă) să respecte siguranța traficului (de orice formă). Cerem aceeași atitudine din partea autorităților, proiectanților și constructorilor.

●●●

DIRECȚII STRATEGICE DE ACȚIUNE

Monitorizarea infrastructurii

Monitorizăm permanent proiectele majore de infrastructură de transport ale țării pentru a obține transparență și responsabilitate în derularea acestor investiții. Monitorizăm licitațiile, întocmirea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice  și apoi șantierele principale prin filmări aeriene, fotoreportaje de la sol și prin informații de la colegii și sursele noastre aduse periodic, în multe cazuri în fiecare săptămână.

Luări de poziție

Ne asumăm luarea de poziție pe subiecte și probleme cheie în dezvoltarea infrastructurii. Periodic cerem informații oficiale de la CNAIR, MT și alte instituții și răspundem prin comunicate de presă pentru a asigura echidistanță, transparență și respectarea interesului național. Oferim zilnic interviuri în mass media centrală și locală (TV, radio, online).

Siguranța circulației și mentenanță

Monitorizăm permanent calitatea infrastructurii rutiere la nivel național prin voluntarii noștri și luăm atitudine când identificăm zone periculoase pentru siguranța circulației. Credem că toți cetățenii României merită să fie în siguranță când se deplasează în țară.

Protecția mediului și infrastructura

Ne asumăm un rol activ în protecția mediului prin identificarea de soluții prin care proiectele majore de infrastructură de transport să se integreze armonios în mediul înconjurător. Protecția mediului este un element cheie care asigură sustenabilitatea României. Colaborăm constant cu organizațiile de mediu la nivel central și local.

Programe educaționale

Încă înainte de a exista formal organizația, comunitatea noastră și-a asumat rolul de a educa și de a promova conceptele și importanța dezvoltării infrastructurii în rândul tuturor cetățenilor. Acest lucru aduce sustenabilitate, siguranță și respectarea interesului național.

Participări în comisiile tehnice

Suntem membri observatori în Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Infrastructură Mare (CM POIM) și membri cu drept de vot în Sub-Comitetul Sectorial Transport (SCST din CM POIM). Participăm ca observatori în diversele comisii tehnice care sunt responsabile cu elaborarea de normative, avize, proiectare sau legislație în domeniul infrastructurii. Scopul este asigurarea sustenabilității proiectelor, transparență și respectarea interesului național.

●●●


AL ȘASELEA AN

Asociația a luat naștere în luna mai 2015 în urma cristalizării sale în jurul comunității deja existente încă din anul 2011 pe forumul PeUndeMerg.ro.

Am reușit în timp foarte scurt să devenim cea mai importantă comunitate care promovează dezvoltarea infrastructurii de transport în România.